☰ Menu
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku
Herb Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku

Piątek 20.09.2019

zaawansowane

Rada Rodziców - kompetencje

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

a)       Uchwalanie regulaminu działalności, który nie może być sprzeczne ze statutem Zespołu,

b)       występuje z wnioskami dotyczącymi działalności Zespołu do:

         Dyrektora Zespołu,

         Rady Pedagogicznej,

c)       wspieranie działalności szkoły,

d)       gromadzenie funduszu z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Wydatkowanie tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców,

e)       organizowanie posiedzeń rady,

f)         organizowanie spotkań Rady Rodziców:

         z rodzicami uczniów

         z Dyrektorem Szkoły

g)       opiniowanie opracowanych przez Radę Pedagogiczną kryteriów oceny z zachowania ucznia, tryb i zasady jej ustalania oraz tryb odwoławczy,

h)       współdziałanie z pedagogiem szkolnym w organizowaniu pomocy pedagogicznej i finansowej ucznia,

i)         dwóch przedstawicieli Rady Rodziców, wytypowanych przez Radę Rodziców spośród swoich członków, wchodzi w skład komisji przeprowadzającej konkurs na Dyrektora Zespołu

             j) może finansować organizowane przez Zespół zajęcia pozalekcyjne

 

 

 

 

Wytworzył:
Maria Schulz
Udostępnił:
Beata Maciejewska
(2003-06-25 15:07:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Maciejewska
(2003-06-30 19:35:43)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X