☰ Menu
Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku
Herb Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku

Piątek 20.09.2019

zaawansowane

Rada Pedagogiczna - kompetencje

 

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 

1)       uchwalanie statutu Zespołu Szkół i jego zmian,

2)       zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół,

3)       zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4)       podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

5)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6)       podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

7)       podejmowanie uchwał w sprawach nagradzania uczniów

8)       Wyrażanie zgody na uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym osób zaproszonych przez przewodniczącego i wnioskowanie o udziale w zebraniach Rad Pedagogicznych z głosem doradczym osób nie będących jej członkami,

9)       Organizowanie z inicjatywy co najmniej 1/3 członków zebrań rady,

10)    Przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian,

11)    Występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o odwołanie nauczyciela  z funkcji dyrektora lub do dyrektora Zespołu- po odwołaniu  z innej funkcji kierowniczej w Zespole,

12)    Ustalenie szczegółowych kryteriów oceniania i klasyfikowania,

13)    Zapoznanie się z wnioskami i opiniami Rady Rodziców dotyczących wszystkich spraw Zespołu,

14)    Zapoznanie się z wnioskami i opiniami Samorządu Uczniowskiego dotyczącym realizacji podstawowych praw uczniowskich,

15)    W ramach współpracy współdziałanie z pedagogiem szkolnym,

 

 

 

 

Wytworzył:
Maria Schulz
Udostępnił:
Beata Maciejewska
(2003-06-25 14:40:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Maciejewska
(2003-06-30 19:34:15)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X