Zasady wydawania druków

 

1) Świadectwa szkolne szkoła wydaje po ukończeniu klasy na zakończenie

    roku szkolnego wg obowiązujących druków w danym roku szkolnym zgodnie z Rozporządzeniem MENiS.

 Prowadzony jest rejestr druków ścisłego zarachowania.

2) Dyplom uzyskania tytułu zawodowego otrzymuje uczeń, który zda  egzamin

   z przygotowania zawodowego w zawodzie w jakim się kształcił przed  komisją egzaminacyjną.

   Prowadzi się rejestr wydanych dyplomów.

3) Legitymację szkolną uczeń otrzymuje z chwilą przyjęcia go w poczet

   uczniów w danym roku szkolnym.

    Prowadzony jest rejestr wydanych legitymacji szkolnych.

4) Zaświadczenia wydaje się na prośbę ucznia, instytucji zakładów pracy rodziców i innych.

    Prowadzony jest rejestr wydanych zaświadczeń.

 

 

 

 

Wytworzył:
Maria Schulz
Udostępnił:
Beata Maciejewska
(2003-06-27 08:02:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Maciejewska
(2003-06-30 19:40:40)